Onze missies

Wij bezorgen de nodige menselijke, materiële en financiële middelen om te kunnen ingrijpen in elke noodsituatie waar tandheelkundige hulp noodzakelijk is.

Wij hebben actieve missies in Benin, India en Kongo.

In Benin, hebben wij 2 actieve missies in Bohicon en Koubou.

Wegens financiële redenen en gebrek aan onderwijs en informatie, hebben veel mensen In Kongo geen...

In India is Wereldtandartsen actief in de Tibetan Children’s Village (TCV) van Choglamsar, Suja,...